Båtpraktikintyg

Image for INTYG

Båtpraktikintyg (BåtI) är ett intyg som visar att innehavaren efter prövning visat sig ha tillräcklig praktisk förmåga att hantera en fritidsbåt i olika situationer som kan härledas till de förhållanden som utgör grund för förarintyg (FörI) och kustskepparintyg (KustI).

BåtI (dager) rekommenderas för den som erhållit förarintyg.

BåtI (dager) är ett förkunskapskrav för den som ska prövas för kustskepparintyg

BåtI (mörker) rekommenderas för den som erhållit kustskepparintyg.

För att erhålla BåtI (dager/mörker) ska den sökandes kunskaper prövas av en av NFB auktoriserad förhörsförrättare. Lista över auktoriserade förhörsförrättare finns på NFB:s hemsida under rubriken förhörsförrättare.

Prövningen genomförs som ett kombinerat utbildnings- och förhörstillfälle där teoretiska kunskaper som tidigare godkänts vid förhör till förarintyg och kustskepparintyg omsätts till praktiskt handhavande i naturlig miljö.

Prövningen omfattar bl a praktisk navigering, hantering av materiel ombord, knopslagning samt olika typer av manövrering både fritt till sjöss och i samband med förtöjning/losskastning.

Kunskapsfordringar avseende BåtI gäller från 2017-01-01.

Fastställda kunskapsfordringar för BåtI återfinns under länkarna nedan. I dokumenten återfinns detaljerade uppgifter avseende kunskapsfordringar, utformade som övningsmoment, för att uppnå ett godkänt resultat vid förhör av NFBs förhörsförrättare.

För att båtpraktiken ska anses vara genomförd av Nämnden för båtlivsutbildning krävs att den utförs tillsammans med av NFB känd person. Alternativ till detta är att genomförd båtpraktik intygas av person som innehar lägst behörigheten Kustskepparintyg. Innehav av behörigheten ska kunna styrkas vid provtillfället genom att underskrivet intyg om genomförd båtpraktik, kopia på innehavd behörighet samt legitimation av den som utfärdat intyget uppvisas för förhörsförrättaren vid provtillfället.

Ladda ner kunskapsfordringarna för båtpraktik dag här

Ladda ner intygsblankett för båtpraktik dag här

Ladda ner kunskapsfordringarna för båtpraktik mörker här

Ladda ner intygsblankett för båtpraktik mörker här