Kustskepparintyg

KustskeppareKustskepparintyg (KustI) är ett intyg för fritidsbåt som intygar att innehavaren vid prövning visat sig ha tillräckliga teoretiska kunskaper om sjövägsregler, navigation, båtlivskunskap mm, som erfordras för att framföra ett fritidsfartyg i dagsljus, mörker och nedsatt sikt i såväl skyddade som oskyddade farvatten.

Kustskepparintyg medför behörighet att föra fritidsskepp med en längd om 12 meter eller mer i kombination med en bredd om 4 meter eller mer, enligt kungörelse (1970:344) om kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar.

För att erhålla kustskepparintyg ska den sökandes kunskaper prövas av en förhörsförrättare auktoriserad av NFB. Lista över av NFB auktoriserade förhörsförrättare finns på NFB:s hemsida under rubriken “Förhörsförrättare”.

Avgift för förhöret är 450 kronor.

Kunskapsfordringar avseende KustI gäller från 2017-06-01 och ersätter tidigare fastställda kunskapsfordringar daterade 2003-01-01.

Fastställda kunskapsfordringar för KustI återfinns under länken nedan. I dokumentet återfinns detaljerade uppgifter avseende förutsättningar för förhöret och kunskapsfordringar för att uppnå ett godkänt resultat vid förhör av NFB:s förhörsförrättare.

Ladda ner kunskapsfordringarna här