Kustskepparintyg

KustskeppareKustskepparintyg är ett intyg för fritidsbåt som intygar att innehavaren vid prövning visat sig ha tillräckliga teoretiska kunskaper om sjövägsregler, navigation, båtlivskunskap mm, som erfordras för att framföra ett fritidsfartyg i dagsljus, mörker och nedsatt sikt i såväl skyddade som oskyddade farvatten.

Kustskepparintyg medför behörighet att föra fritidsskepp med en längd om 12 meter eller mer i kombination med en bredd om 4 meter eller mer, enligt kungörelse (1970:344) om kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar.

För att erhålla kustskepparintyg ska den sökandes kunskaper prövas av en förhörsförrättare auktoriserad av NFB. Lista över av NFB auktoriserade förhörsförrättare finns på NFB:s hemsida under rubriken Sök förhörsförrättare.

Avgift för förhöret är 500 kronor. Om du inte har en blå bok sedan tidigare tar vi fr o m 2018-01-01 en avgift för boken på 50 kronor. Det totala priset blir då 550 kronor.

Kunskapsfordringar avseende kustskepparintyg gäller från 2020-01-01 och ersätter tidigare fastställda kunskapsfordringar daterade 2017-06-01.

Fastställda kunskapsfordringar för kustskepparintyg återfinns under länken nedan. I dokumentet återfinns detaljerade uppgifter avseende förutsättningar för förhöret och kunskapsfordringar för att uppnå ett godkänt resultat vid förhör av NFB:s förhörsförrättare.

Nedan finns också en länk till kustskepparprovets frågefördelning.

Ladda ner kunskapsfordringarna här

Ladda ner frågefördelning kustskepparprov här