Nämnden för båtlivsutbildning, NFB, är en ideell förening med uppgiften att utveckla och fastställa kompetensintyg inom svensk båtutbildning, auktorisera förhörsförrättare samt informera studieförbund och allmänhet. NFB bildades 1985 och är resultatet av ett samarbete mellan Transportstyrelsen, Svenska Båtunionen, Svenska Seglarförbundet och Svenska Kryssarklubben.

Ur stadgarna:

Nämnden bildades 1985 och är en ideell förening med uppgift att:
Fastställa förutsättningar och kunskapskrav för erhållande av Förarintyg och Kustskepparintyg samt för annat intyg för fritidsbåtsförare som beslutas vid årsmöte.

Läs NFB´s stadgar här…