Radarintyg

radarRadarintyg är ett intyg som visar att innehavaren vid prövning visat sig ha tillräcklig kunskap och färdighet att hantera radar för att navigera och/eller undvika kollision vid framförande av fritidsbåt. Innehavaren har också vid prövning visat förtrogenhet med metodik, möjligheter och risker vid användning av navigator i samband med navigering av fritidsbåt.

För att erhålla radarintyg ska den sökandes kunskaper prövas av en av NFB auktoriserad förhörsförrättare. Lista över auktoriserade förhörsförrättare finns på NFB:s hemsida under rubriken Sök förhörsförrättare.

Avgift för förhöret är 500 kronor. Om du inte har en blå bok sedan tidigare tar vi fr o m 2018-01-01 en avgift för boken på 50 kronor. Det totala priset blir då 550 kronor. Kostnad för båt och bränsle vid praktiskt prov ingår inte i avgiften.

Kunskapsfordringar avseende radarintyg gäller från 2017-06-01 och ersätter tidigare fastställda kunskapsfordringar daterade 2017-01-01.

Fastställda kunskapsfordringar för radarintyg återfinns under länken nedan. I dokumentet återfinns detaljerade uppgifter avseende förutsättningar för förhöret och kunskapsfordringar för att uppnå ett godkänt resultat vid förhör av NFBs förhörsförrättare.

Ladda ner kunskapsfordringarna här