Radarintyg

Radarintyg (RadI) är ett intyg som visar att innehavaren vid prövning visat sig ha tillräcklig kunskap och färdighet att hantera radar för att navigera och/eller undvika kollision vid framförande av fritidsbåt. Innehavaren har också vid prövning visat förtrogenhet med metodik, möjligheter och risker vid användning av navigator i samband med navigering av fritidsbåt.

För att erhålla RadI ska den sökandes kunskaper prövas av en av NFB auktoriserad förhörsförrättare. Lista över auktoriserade förhörsförrättare finns på NFB:s hemsida under rubriken förhörsförrättare.

Avgift för förhöret är 450 kronor. Kostnad för båt och bränsle vid praktiskt prov ingår inte i avgiften.

Kunskapsfordringar avseende RadI gäller från 2017-06-01 och ersätter tidigare fastställda kunskapsfordringar daterade 2017-01-01.

Fastställda kunskapsfordringar för RadI återfinns under länken nedan. I dokumentet återfinns detaljerade uppgifter avseende förutsättningar för förhöret och kunskapsfordringar för att uppnå ett godkänt resultat vid förhör av NFBs förhörsförrättare.

Ladda ner kunskapsfordringarna här