Utbildning

Nattsegling till Gotland, 30 knop genom ytterskärgården, en stilla färd på Canal du Nivernais i Frankrike eller en jorden-runt-resa med familjen. Oavsett hur dina drömmars båtliv ser ut är utbildning ett viktigt steg på vägen. Med rätt kunskap öppnas möjligheterna till ett rikare och säkrare båtliv för alla oss som gillar att vara på sjön. Utbildningar anordnas av studieförbund, båtklubbar och privata skolor över hela landet. Kontakta respektive anordnare för program, kursstart och avgifter. Efter genomförd utbildning genomför NFB ett förhör för att kunna utfärda ditt intyg. Intyget införs i en intygsbok, som styrker din kompetens och fungerar såväl nationellt som internationellt.

Din-utbildning-landing-page-link-image-new

förarintyg01
Förarintyget ger dig grundläggande kunskaper i navigation, sjövett och säkerhet. I utbildningen ingår bland annat praktiskt sjökortsarbete och metoder för navigering, sjömanskap, miljö och säkerhet.

Läs mer här –—>

Båtpraktik

kustskepparintyg02
Fortsättningen på Förarintyget som ger dig fördjupande kunskaper i bland annat navigation, mörkernavigering, missvisning och deviation. Ger behörighet att framföra fritidsskepp, 12 x 4 meter.

Läs mer här –—>

Organisationerna-landingpage-link-image

båtpraktik03
En praktisk kompletterande utbildning som rekommenderas för dig som läst Förarintyget och är ett krav till Kustskepparintyget. Kursen omfattar man över bord, tilläggningar, navigation, positioner och kurser.

Läs mer här –—>

mekanik

båtmekaniker01
Ger dig kunskap att ta hand om din motor och själv lösa många tekniska problem ombord. Utbildningen omfattar utom- och inombordsmotorer, bensin- och dieseldrift, motorns elsystem samt övrig utrustning.

Läs mer här –—>

Din-utbildning-landing-page-link-image-new

Manöverintyg för Högfartsbåt02
Ger dig kunskap som behövs för att hantera en snabb båt säkert, för dig själv och andra. Kursen omfattar bland annat körteknik i hög sjö och genom svall, båtutrustning och personlig utrustning.

Läs mer här –—>

radar

Radarintyg03
För dig som vill kunna radarnavigera i trånga farvatten och vid dålig sikt. Utbildningens mål är att öka kunskapen och användningen av radar i fritidsbåtar och minska risken för olyckor.

Läs mer här –—>

Din-utbildning-landing-page-link-image-new

Utsjöskepparintyg01
Fortsättningen på Kustskepparintyget. Lär dig planera en långresa utmed kontinenterna. Tidvatten, utländska sjökort, tullbestämmelser, floder och kanaler är några av de ämnen som ingår.

Läs mer här –—>

vhf

SRC CERTIFIKAT02
VHF-certifikat eller SRC (Short range Certificate) krävs för att få använda en VHF-apparat. Det är det säkraste sättet för en fritidsbåtsägare att tillkalla hjälp i en nödsituation.

Läs mer här –—>

Båtpraktik

LRC CERTIFIKAT03
MF- och HF-certifikatet samt LRC (Long Range Certificate) ger dig rätt att använda apparater inom MF- och HF-banden. Det är viktigt för dig som tänker ge dig ut på havet utanför VHF-telefonens räckvidd.

Läs mer här –—>

seglarintyg

seglarintyg01
Seglarintyg 1 ger dig dig grundläggande kunskaper i segling, terminologi och sjömanskap, nivå 2 ger fördjupande kunskaper och lär dig få mer fart på båten och med seglarintyg 3 kan du “nästan allt”.

Läs mer här –—>

kanal

kanalintyg02
Är idag ett krav för att få färdas på de europeiska inre vattenvägarna. Kursen omfattar och ger kunskap om de speciella sjömärken och signalfigurer som gäller på kanaler och som du kan tänkas stöta på.

Läs mer här –—>