Sök förhörsförrättare

Radarintyg

FörarFörarintyg

Kustskeppare Kustskeppare

Mekaniker Båtmekaniker

Utsjöskeppare Utsjöskeppare

Kanal Kanalintyg

Radar Radarintyg

Högfart Manöverintyg för högfartsbåt

Seglarintyg 123 Seglarintyg 1, 2, 3

SRC SRC-intyg

LRC LRC-intyg

Efter genomförd utbildning kommer en av NFB auktoriserad förhörsförrättare att examinera dig och föra in ditt intyg i intygsboken. Där kan du smidigt samla alla intyg och behörigheter. Boken är välkänd både nationellt och internationellt, vilket gör det enkelt att styrka din kompetens när du är ute och reser.

NFB’s förhörsförrättare består utav c:a 250 personer med gedigen bakgrund inom båtliv och båtlivsutbildning. NFB tar fram, fastställer och kvalitetssäkrar kursmål och examinationer.

Hitta din förhörsförrättare här: