Manöverintyg för Högfartsbåt

Manöverintyg för högfartsbåt är ett intyg, för fritidsbåt, som visar att innehavaren vid prövningstillfället visat sig ha teoretiska kunskaper och praktisk färdighet att hantera en fritidsbåt som går fortare än 25 knop.

För att erhålla manöverintyg för fritidsbåt skall den sökandes kunskaper och färdighet prövas av en av NFB auktoriserade förhörsförrättare. Lista över auktoriserade förhörsförrättare återfinns på NFB hemsida under rubriken Sök förhörsförrättare.

Avgiften för förhöret är 450 kronor. Om du inte har en blå bok sedan tidigare tar vi fr o m 2018-01-01 en avgift för boken på 50 kronor. Det totala priset blir då 500 kronor.

Kunskapsfordringar avseende manöverintyg för högfartsbåt gäller från 2018-01-01 och ersätter tidigare fastställda kunskapsfordringar från 1989.

Fastställda kunskapsfordringar för manöverintyg för högfartsbåt återfinns under länken nedan. I dokumenten återfinns detaljerade uppgifter om de krav som som ställs för att uppnå ett godkänt resultat vid förhör av NFBs förhörsförrättare.

Ladda ner PDF med reviderade kunskapsfordringar gällande från 2018-01-01 här