Saknar du ditt intyg?

Hej!

Ni är många som kontaktar oss för att ni saknar eller förlorat er intygsbok, ett eller flera intyg eller så vill ni uppdatera era gamla intyg till nya.sjofart

Skicka då ett E-postmeddelande, eller skriv, till oss på Nämnden för båtlivsutbildning, NFB. Beskriv vilket problem ni har och vad ni behöver hjälp med. Glöm inte bort att bifoga ert namn, personnummer, adress-, och övriga kontaktuppgifter så att vi kan söka i vårt arkiv och i vår databas och därefter återkoppla till er.

Det är viktigt att ni är ute i god tid, särskilt om ni avser hyra båt utomlands, då den normala handläggningstiden för denna typ av ärenden är minst två veckor.

Fick du ditt intyg före 1985 och inte har några kopior kan du besöka Transportstyrelsens hemsida här och få information om hur du söker efter gamla intyg. Intyg som utfärdades av NFB under perioden 1985 -2005 finns troligen i NFBs gamla pappersarkiv men är lite svårare att hitta och därför är vi tacksamma för hjälp med vid vilken tidpunkt och för vilken förhörsförrättare du skrev ditt prov. Har du fått ditt intyg efter 2005 så finns du med stor sannolikhet registrerad i NFBs databas.

När vi analyserat ert ärende återkopplar vi till er och informerar om den fortsatta handläggningen innan ni betalar.

Kostnaden för att utfärda en ny intygsbok är 400 kronor.

Kostnaden för att komplettera en befintlig intygsbok är 350 kronor.

Först när du fått en återkoppling av oss och fått bekräftat att vi kan åtgärda ditt ärende betalar du in pengarna på vårt Bg 5505-1213. Glöm inte att uppge namn och personnummer som betalningsreferens.

Du skickar ditt ärende till oss på någon av adresserna nedan:

info@batlivsutbildning.se

Nämnden för båtlivsutbildning, Box 1123, 131 26 Nacka Strand

Vänliga hälsningar från oss på kansliet
Nämnden för båtlivsutbildning

Intygsbok NFB